ម៉ាស៊ីនផលិតជក់ 5 អ័ក្ស

ម៉ាស៊ីនផលិតជក់ឌីសធំ 5Axis របស់ប្រទេសចិន - MEIXIN
ម៉ាស៊ីនផលិតជក់ឌីសធំ 5Axis របស់ប្រទេសចិន - MEIXIN
ម៉ាស៊ីនផលិតជក់ឌីសធំ 5Axis របស់ប្រទេសចិន - MEIXINMEIXIN ត្រូវបានផលិតឡើងក្រោមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទំនើប។5Axis 1 Drilling 1 Tufting machine. ប្រវែងសរសៃ ៣០០ ម។
ជ្រើសរើសភាសាផ្សេង
ភាសាបច្ចុប្បន្ន:ខ្មែរ

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក