دستگاه برس ساز 5 محور

دستگاه تولید برس دیسک بزرگ چین 5Axis-MEIXIN
دستگاه تولید برس دیسک بزرگ چین 5Axis-MEIXIN
دستگاه تولید برس دیسک بزرگ چین 5Axis-MEIXINMEIXIN تحت سیستم مدیریت مدرن تولید می شود.دستگاه تافتینگ 5 محور 1 حفاری 1. طول رشته 300mm
زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی

درخواست خود را ارسال کنید