ម៉ាស៊ីនបង្កើតជក់ 4 អ័ក្ស

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីន 4 Axis Single Tufting Machine របស់ប្រទេសចិន-MEIXIN
ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីន 4 Axis Single Tufting Machine របស់ប្រទេសចិន-MEIXIN
យើងនឹងជ្រើសរើស ឬប្ដូរម៉ាស៊ីនផលិតជក់ផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកតាមប្រភេទផលិតផលរបស់អ្នក។ យើង​បាន​ផលិត​ម៉ាស៊ីន​ជក់ និង​អំបោស 2-5axis ក្នុង​គ្រួសារ និង​ឧស្សាហកម្ម​ជាង 17 ឆ្នាំ។MEIXIN China 4 Axis Single Tufting Machine manufacturers-MEIXIN
ជ្រើសរើសភាសាផ្សេង
ភាសាបច្ចុប្បន្ន:ខ្មែរ

ផ្ញើសំណួររបស់អ្នក