3 அச்சு தூரிகை செய்யும் இயந்திரம்

3 அச்சு ஒற்றை ஹாக்கி தூரிகை செய்யும் இயந்திரம்
3 அச்சு ஒற்றை ஹாக்கி தூரிகை செய்யும் இயந்திரம்
உங்களின் தயாரிப்பு வகைகளுக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு பிரஷ் தயாரிக்கும் இயந்திரங்களை நாங்கள் தேர்வு செய்வோம் அல்லது தனிப்பயனாக்குவோம். நாங்கள் 17+ ஆண்டுகளாக 2-5axis வீட்டு மற்றும் தொழில்துறை தூரிகை மற்றும் விளக்குமாறு இயந்திரங்களை தயாரித்துள்ளோம்.
வேறு மொழியைத் தேர்வுசெய்க
தற்போதைய மொழி:தமிழ்

உங்கள் விசாரணையை அனுப்பவும்